Menu

“Wat in geval van schade tijdens de huurperiode?”

Eerst en vooral: noteer alles in het logboek en contacteer onmiddellijk de chartermaatschappij. Vraag steeds aan de verhuurder wat hij adviseert en of er onmiddellijke reparaties nodig zijn en waar en hoe deze uit te voeren. Tracht ook steeds van de verhuurder al een richtprijs op te krijgen indien onmiddellijke reparaties nodig zijn.
In het geval van ernstige schade dient u ook steeds officiële instanties te verwittigen.
Bij problemen kan u ons ook steeds contacteren. Wij zullen waar mogelijk steeds trachten te bemiddelen tussen u en de chartermaatschappij. Wij zijn 7 dagen op 7 beschikbaar op het speciale contactnummer dat u van ons krijgt bij de reservatie samen met de contactgegevens van de chartermaatschappij.