Menu

“Zijn er nog extra kosten ter plaatse te betalen?”

U dient ter plaatse de waarborg te voldoen alsook de kosten voor het transitlog en de schoonmaak te betalen. Dit wordt ook vermeld bij de prijslijst op de website en meegedeeld in uw offerte en reservatieformulier. Er zijn geen extra verborgen kosten.

“Waarom betaal ik een waarborg voor het jacht?”
De waarborg dient ter dekking van de vrijstelling van de verzekering van het jacht. Indien er schade is aan het jacht dan wordt er steeds een zeker bedrag niet terugbetaald door de verzekering. De huurder moet met de waarborg dit bedrag voor de chartermaatschappij veilig stellen.
Indien het jacht schadevrij (waarbij normale slijtage niet wordt beschouwd als verantwoordelijkheid van de huurder) wordt terugbezorgd, wordt de waarborg ook integraal terugbetaald.