Menu

GFG

Garantiefonds Reizen®

U boekt een reis. Dat kan een droomreis zijn ver weg of een fijne citytrip in Europa. U heeft ervoor gespaard en kijkt er al geruime tijd naar uit. Het mag evengoed een zakenreis zijn. Maar dan gebeurt het: de reisorganisator, de reisbemiddelaar of het reisbureau wordt financieel onvermogend verklaard. In mensentaal: u wordt geconfronteerd met een faillissement.

Wat nu?

Als uw reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau aangesloten is bij het Garantiefonds Reizen® (GfG®), dan zit u goed. Het GfG® komt immers tussen en biedt u oplossingen. Ofwel zorgen we ervoor dat u uw reis of vakantie voort kunt zetten. Zonder dat u extra moet betalen. Ofwel maken we dat u uw voorschot of reissom terug krijgt. Zodat u een andere reis kunt boeken. GfG® zorgt er dus voor dat u – als reiziger – een optimale gemoedsrust geniet!

De voordelen zijn enorm!

Groter dan wat u op het eerste gezicht denkt.

Naamloos 

De reissector: boeiend en divers!

Net als in iedere sector is het niet eenvoudig om elke aanbieder van reizen in een bepaalde categorie onder te brengen. De reissector evolueert ook voortdurend. Innovatie is een sleutelwoord: het creëert meer reis- en vakantieplezier. Maar bij een consument kan het voor verwarring zorgen. Vandaar dat de wetgever de consument/reiziger wil beschermen tegen minder bonafide actoren. Professionals in de reissector zijn het daar volkomen mee eens.

De reiscontractenwet van 1994 verplicht voldoende garanties, zoals de Europese Richtlijn in haar artikel 7 bepaalt. Het KB van 1997 verplicht die garantie te waarborgen in de vorm van een verzekering.

We citeren artikel 36 van de reiscontractenwet van 1994:

“De reisorganisator en/of de reisbemiddelaar die partij zijn bij het contract, dienen aan te tonen dat zij over voldoende garanties beschikken, om in geval van financieel onvermogen, hun verplichtingen jegens de reizigers verder na te komen. Zij dienen ervoor te zorgen dat de reeds voldane bedragen aan de reiziger kunnen worden terugbetaald en, indien de reis reeds een aanvang heeft genomen, moeten zij zorgen voor de repatriëring van de reiziger.”

(De Koning kan de vorm en de voorwaarden bepalen waaraan deze garanties moeten voldoen.)

De reiscontractenwet zorgde ervoor dat binnen de reissector het initiatief groeide om GFG® op te richten.

Naamloos2

Een sectorinitiatief biedt tal van voordelen. GFG® maakt dat de reiziger binnen de wetgeving volledig beschermd is tegen faillissementen in de sector.

Daarnaast vervult GFG® een grote preventieve taak. Aanbieders in financiële problemen of malafide aanbieders worden sneller opgespoord. Jammer genoeg lukt dit niet altijd.

U begrijpt meteen het belang van het GFG®-label: een label dat voor klaarheid, zekerheid en vertrouwen staat. Een garantie voor zowel reizigers als de reissector!

Bind uw reis het GFG®-label om!

Wat u ook boekt: een strand- of skivakantie, een verre of kortbijvakantie, een privé- of zakenreis. Vertrouw altijd op een sterke, solvabele en duurzame reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau. Meteen het streefdoel van GFG®: via een efficiënte, preventieve aanpak de reissector mee behoeden voor een faillissement en de gemoedsrust van elke reiziger beschermen!

Een faillissement in de reissector komt gelukkig weinig voor. Maar wat als? De economische crisis, en dan vooral de bankencrisis, leerde dat het gevaar soms om de hoek schuilt. Daar waar u het minst verwacht…

Wat doet GFG® niet?

We treden enkel op bij een faillissement van een reisorganisator, reisbemiddelaar of reisbureau. U kunt bij ons nooit terecht voor klachten over de reis, een annuleringsverzekering, een verzekering tegen ziekte, tegen verlies van bagage,…